Miejskie Przedszkole nr 1 w Piekarach Śląskich

Opłaty

Opłaty podstawowe

 1. stała opłata miesięczna
  • 1,00 PLN za każdą godzinę w porach 6:00-8:00 i 13:00-16:00
  • godz. 8:00-13:00 to godziny realizacji podstawy programowej (godziny bezpłatne)
 1. stawka żywieniowa za 1 dzień
  • 3 PLN za 1 posiłek
  • 4,8 PLN za 2 posiłki
  • 6 PLN za 3 posiłki

Opłaty są pobierane z góry, na początku miesiąca (najpóźniej do 15-go), w wyznaczone dni, które są zawsze zakomunikowane na tablicy ogłoszeń. Opłata miesięczna nie jest stała i zależy od dni roboczych bieżącego miesiąca oraz nieobecności dziecka w miesiącu poprzednim, tzn. opłata za cały bieżący miesiąc jest korygowana o pobrane opłaty w miesiącu poprzednim (za godziny dodatkowe oraz za żywienie we wszystkie dni, w które dziecko w rzeczywistości nie było obecne).

Przykład 1: jeżeli dziecko jest przyprowadzane do przedszkola na godz. 8:00 i jest odbierane o 13:00, to opłata dotyczy tylko 2 posiłków dziennie (śniadanie + obiad); w skali miesiąca opłata wynosi 3,60 PLN x 20 dni = 72 PLN, przy założeniu, że w miesiącu mamy 20 dni roboczych i dziecko było obecne we wszystkie dni poprzedniego miesiąca

Przykład 2: jeżeli dziecko jest przyprowadzane do przedszkola na godz. 7:00 i jest odbierane o 16:00, to opłata dotyczy 3 posiłków dziennie (śniadanie + obiad + podwieczorek) oraz godz. dodatkowo płatnych; w skali miesiąca opłata wynosi 4,50 PLN x 20 dni = 90 PLN + 4h x 1,00 PLN x 20 dni = 80 PLN. Przy założeniu, że w miesiącu mamy 20 dni roboczych i dziecko było obecne we wszystkie dni poprzedniego miesiąca, łączna opłata wynosi 90 PLN + 80 PLN = 170 PLN.

Przykład 3: jeżeli dziecko jest przyprowadzane do przedszkola na godz. 6:00 i jest odbierane o 13:00, to opłata dotyczy 2 posiłków dziennie (śniadanie + obiad) oraz godz. dodatkowo płatnych; w skali miesiąca opłata wynosi 3,60 PLN x 20 dni = 72PLN + 2h x 1,00 PLN x 20 dni = 40 PLN. Przy założeniu, że w miesiącu mamy 20 dni roboczych i dziecko było nieobecne 5 dni poprzedniego miesiąca, łączna opłata wynosi 72 PLN + 40 PLN – (18 PLN + 10,00 PLN) = 84,00 PLN

 

Przelewy bankowe

Informujemy, że od 1.09.2013 opłaty za wyżywienie dzieci oraz za dodatkowe godziny opiekuńczo-wychowawcze (powyżej 5 godzin ustawowych) będą uiszczane przez rodziców na uruchomionym koncie bankowym (każde przedszkole ma odrębne konto bankowe!!) o numerze:

89 1020 2313 0000 3702 0556 2642

Wpłat należy dokonywać do 15-go każdego miesiąca.

Celem weryfikacji dokonywanych wpłat zwracamy się z gorącą prośbą o stosowanie opisu w przelewie wg poniższego wzoru:

Tytułem: (Imię i nazwisko dziecka): Żywienie MP1 w miesiącu ../2015 na kwotę …
Świadczenia za pobyt dziecka w MP1 za miesiąc ../2015 na kwotę 

Informacje o kwotach do zapłaty za dany miesiąc udziela intendent przedszkola pod numerem telefonu: 785 191 768.

Bardzo prosimy o dokładne wpisywanie kwot w/w wzoru (nie zaokrąglać!!) i odpowiednio je opisywać. Jest to bardzo ważne w prowadzeniu rachunków przedszkola.