Miejskie Przedszkole nr 1 w Piekarach Śląskich

Nasza Kadra

Kadra pedagogiczna:

DYREKTOR:
mgr Aleksandra ŁukaszczykDyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Piekarach Śląskich od dnia 1 września 2015 r.
stopień awansu zawodowego - nauczyciel dyplomowany

wykształcenie - wyższe magisterskie - pedagogika wczesnoszkolna
studia podyplomowe
- Terapia pedagogiczna z arteterapią

- Zarządzanie placówką oświatową

 

mgr Lucyna Wyskowska
wykształcenie - wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym- pedagogika wczesnoszkolna, SN - wychowanie przedszkolne 
stopień awansu zawodowego - nauczyciel dyplomowany
dodatkowe kwalifikacje 
- Oligofrenopedagogika i metody korekcyjno-kompensacyjne - studia podyplomowe
- Diagnoza i terapia pedagogiczna - studia podyplomowe

 

mgr Sylwia Gąsowska
wykształcenie - wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym - zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
stopień awansu zawodowego - nauczyciel dyplomowany
dodatkowe kwalifikacje:
- Język angielski w nauczaniu początkowym i wychowaniu przedszkolnym - studia podyplomowe

 

mgr Magdalena Giza-Kaim
wykształcenie - wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym - zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
stopień awansu zawodowego - nauczyciel kontraktowy
dodatkowe kwalifikacje:
- terapia pedagogiczna - studia magisterskie


mgr Justyna Głasek
wykształcenie - wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym - zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
stopień awansu zawodowego - nauczyciel mianowany
dodatkowe kwalifikacje:
- Arteterapia - studia podyplomowe

- Diagnoza i terapia pedagogiczna - studia podyplomowe

- Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - oligofrenopedagogika - studia podyplomowe

 

mgr Katarzyna Kołodziejczyk
wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym - wczesnoszkolna edukacja zintegrowana i pedagogika przedszkolna
stopień awansu zawodowego - nauczyciel kontraktowy
dodatkowe kwalifikacje:edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - oligofrenopedagigika - studia podyplomowe
 

 

mgr Agnieszka Zjeżdżałka 
 

 

 

mgr Sylwia Nowak

 

 

mgr Paulina Piwowarczyk

 

 

mgr Monika - logopeda

mgr Agata Konar - pedagog specjalny

 

Personel administracyjno-obsługowy

 

Monika Skiba - intendent

Alicja Banach - kucharka

Izabela Oparowska - kucharka

Krystyna Hanus - pomoc nauczyciela

Agnieszka Kaczmarzyk-Głąb - pomoc nauczyciela

Kinga Krawiec - pomoc nauczyciela

Daria Drynda - woźna

Anna  - woźna

Barbara Białek - woźna

Emilia Chechelska - woźna

Justyna Janecka - woźna

Damian Celnik - dozorca