Miejskie Przedszkole nr 1 w Piekarach Śląskich

REKRUTACJA 2023

 

 

 

Szanowni Rodzice,

nabór na wolne miejsca w przedszkolach rozpoczyna się 6 marca 2023 r.
od godz. 8:00. Rodzice/prawni opiekunowie, którzy ubiegają się o
przyjęcie dziecka do przedszkola po raz pierwszy lub zdecydują się na
zmianę przedszkola, uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym na rok
szkolny 2023/2024, prowadzonym z wykorzystaniem systemu informatycznego
VULCAN – nabór do przedszkoli.

System będzie uruchomiony od godz. 8:00 w dniu 6 marca 2023 r. do
godziny 12:00 w dniu 17 marca 2023 r. W procesie rekrutacji nie jest
brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.
 
Strona do logowania: www.piekaryslaskie.przedszkola.vnabor.pl [1]

Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym
przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji elektronicznej.
Rodzice/prawni opiekunowie składają jedynie w terminie 7 dni
poprzedzających rozpoczęcie postępowania rekrutacyjnego, tj. od 27
lutego do 5 marca 2023 roku deklarację o kontynuowaniu wychowania
przedszkolnego w formie papierowej. Deklarację o kontynuowaniu
wychowania przedszkolnego otrzymają Państwo w przedszkolu, do którego
uczęszcza dziecko. Po złożeniu deklaracji o kontynuowaniu wychowania
przedszkolnego – dane dziecka zostaną wprowadzone do systemu
informatycznego, który automatycznie zablokuje możliwość udziału
dziecka w procesie rekrutacyjnym. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci
kontynuujących wychowanie przedszkolne w danej placówce zobowiązani
są do podpisania umowy w terminie do 15 września 2023 r. W przypadku,
gdy umowa nie zostanie podpisana w wyznaczonym terminie, będzie to
potraktowane, jako rezygnacja z miejsca w przedszkolu.

UWAGA:

Szczegółowe informacje dotyczące zasad naboru znajdą Państwo w
załączonym poniżej pliku PDF. Bardzo prosimy o uważne zapoznanie
się z nimi. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny
z wybranym przedszkolem.

 

https://images.dlaprzedszkoli.eu/mp1piekary/zasady-rekrutacji-do-przedszkoli-i-oddzialow-przedszkolnych-w-szkolach-podstawowych-prowadzonych-przez-gmine-piekary-slaskie.pdf